Mario Lopez’s Kids Gia and Dominic Test If TikTok Hacks Really Work